LUNCH!

Spicy Pink Pasta
Spicy Pink Pasta
Mozz, Tomato, Basil & Prosciutto on Focaccia
Mozz, Tomato, Basil & Prosciutto on Focaccia
Pasta, Cheese & Herb Frittata
Pasta, Cheese & Herb Frittata
Three Bean Salad
Three Bean Salad
Garden Salad w/Bacon, Avocado & Feta
Garden Salad w/Bacon, Avocado & Feta
Cuban Pork Sandwich
Cuban Pork Sandwich
×

Comments are closed.